Cenovnik

Početna    Cenovnik
 • Lekarski pregledi

  USLUGACENA
  Pregled lekara opšte prakse2500
  Pregled interniste3000
  Specijalistički pregled sa UZ6500
  Profesorski pregled7000
  Pregled lekara specijaliste (gastroenterolog,pulmolog,kardiologa,neurolog,endokrinolog,fizijatra,hematologa,anestezijologa,reumatologa)4500
  Spirometrija1500
  Pregled pulmologa sa spirometrijom6000
  Inhalacija + cena terapije1000
  Bronhoaspiracija10000
  Pregled onkologa7000
  Kontrolni pregled onkologa3500
  Pregled kardiologa sa UZ srca7000
  Pregled neurologa sa doplerom krvnih sudova vrata9000
  EKG zapis1000
  Hitan pregled specijaliste9000
  Kontrolni pregled lekara opšte prakse2000
  Kontrolni pregled specijaliste2500
  Kontrolni pregled profesora5000
  Pregled pred vakcinaciju2000
  Noćni pregled specijaliste9000
  Noćni pregled subspecijaliste10000
  Onkološki konzilijum30000
  Konzilijarni pregled10000

 • Dijagnostika

  DIJAGNOSTIKACENA
  UZ srca4000
  EHO pleure4000
  UZ abdomena3000
  Kontrolni EHO abdomena2000
  UZ urotrakta3000
  UZ štitne žlezde3500
  UZ dojki3500
  Dopler krvnih sudova ruku3500
  Dopler krvnih sudova nogu3000
  Dopler krvnih sudova vrata3500
  Dopler mekih tkiva4000
  Dopler krvnih sudova bubrega4000
  UZ pregled mekih i koštanih tkiva3500
  UZ Ahilove tetive3500
  UZ testisa3500
  UZ vrata3500
  Uz sa kontrastom24000
  Holter EKG-A 24H5000
  Holter krvnog pritiska 24h4500
  Ergometrija- test opterećenja srca 6000
  Endokrinološki pregled štitne žlezde sa UZ8000
  Ginekološki UZ3500
  Urološki UZ3500
  Alergološki pregled sa probama7500
  Alergološke probe- epikutane4000
  Uklanjanje dermatoloških bradavica/kondiloma mala regija6500
  Th tečnim azotom1000
  Uklanjanje dermatoloških bradavica/kondiloma srednja regija9000
  Uklanjanje dermatoloških bradavica/kondiloma veća regija11000
  Pregled kardiologa sa EKG-om4500

 • Usluge dnevne bolnice

  DNEVNA BOLNICACENA
  Boravak ( nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku)2000
  Aplikacija suportivne onkološke terapije (nadzor sestre i lekara tokom boravka i usluga aplikacije terapije. Opšti pregled i cena leka se dodatno naplaćuju po cenovniku)4000
  Davanje bisfofsfonata (Zomete, Zitomere)8500
  Aplikacija nekomplikovane hemioterapije10000
  Aplikacija komplikovane hemioterapije18000
  Sanitetski prevoz sa pratnjom lekara u jednom pravcu6500
  Sanitetski prevoz sa pratnjom lekara u dva pravca8500

 • Usluge patronažne službe

  VRSTA USLUGECENA
  Davanje infuzije3000-3500
  Muskularna aplikacija1200-1500
  Plasiranje katetera3500-4000
  Skidanje katetera1500-2000
  Davanje insulina500-1000
  Zamena stome I praznjenje kese1000-2000
  Nega dekubitalnih rana3000-5000
  Nega colostome I zamena kese2000-2500
  Nega gastrostome I ishrana2000-2500
  Previjanje rana3000-5000
  Promena pelena1000-1500
  Kupanje2500-3000
  Klizma2500-3000
  Merenje krvnog pritiska500-750
  Nega epiziotomije2000-2500
  Nega novorodjenceta3000-3500
  Nega nakon carskog reza3000-3500
  Nega dojke porodilje2500-3000
  Dezurstvo 24h dnevno5500-7000
  Dnevno dezurstvo od 10-12h3000-4000
  Nocno dezurstvo 12h3500-4500
  Sanitetski prevozNa upit u zavisnosti od zona kretanja
  Poseta fizioterapeuta3000-3500
  Sve vrste laboratorijskih analiza u saradnji sa laboratorijom KONZILIJUM500-1000 dinara dolazak + cena analiza
  Nega urinarnog katetera1500-2000
  Zamena kese urinarnog katetera1000-1500
  Intravenska aplikacija1500-2000
  Per os Th500-750
  Dolazak lekara opste prakse5000-6000
  Dolazak lekara specijalisteNa upit
  Skidanje konaca1500-2000
  Terapija bola
  Usluga nabavke lekova i medicinskih pomagala

 • Usluge u ambulanti i dnevnoj bolnici

  TERAPIJE I INTERVENCIJECENA
  Plasiranje braunile1000
  Davanje injekcije l.m.500
  Davanje injekcije l.v.800
  Davanje infuzije(usluga obuhvata aplikaciju i rastvor,lek se naplaćuje dodatno)1500
  Transfuzija krvi  jedna doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)16000
  Transfuzija krvi  druga doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)8000
  Terapijska transfuzija trombocita-1doza  (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)5000
  Terapijska transfuzija krioprecipitata (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)5000
  Transfuzija trombocita – pul (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)30000
  Terapijska transfuzija krioprecipitata (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)5000
  Terapijska transfuzija sveže smrznute plazme- 1 doza (usluga obuhvata uzimanje analiza, aplikaciju transfuzije krvi, observaciju i trebovanje, a neophodne standardne i nestandardne analize, interreakcija naplaćuju se prema cenovniku Zavoda za transfuziju)5000
  Opservacija u Dnevnoj bolnici kod primene transfuzije3500
  Oksigeno terapija /h u Dnevnoj bolnici500
  Oksigenoterapija u bolničkim uslovima 24h6000
  Davanje humanih albumina7500
  Infuzija preparata gvožđa i.v.5000
  Previjanje manje regije u sklopu bolničkog lečenja1400
  Previjanje srednjih regije u sklopu bolničkog lečenja1900
  Previjanje većih regija u sklopu bolničkog lečenja3000
  Previjanje, usluga skidanja konaca u sklopu bolničkog lečenja2500
  Hirurška obrada rane i dekubitus u sklopu bolničkog lečenja8500
  Plasiranje klasičnog urinarnog katetera2000
  Plasiranje silikonskog urinarnog katetera3000
  Plasiranje nazogastrične sonde5000
  Skidanje urinarnog katetera1000
  Kineziterapija3000
  Fizikalna terapija3000
  Masaža-parcijalna1500
  Masaža-opšta3000
  Rektalna klizma2000
  Skidanje konaca3000
  Aspiracija2000
  Merenje glikemije iz prsta200
  Oksimetrija-Dnevna bolnica/Ambulanta300
  Plasiranje CVK(Cena CVK se naplaćuje dodatno10000
  Uzimanje krvi za gasne analize(cena analize se naplaćuje dodatno po cenovniku Konzilijuma)1000

 • Usluge u apartmanu

  BOLNIČKI DANCENA
  Bolnički dan u tro/četvorokrevetnoj sobi10000
  Bolnički dan dvokrevetna soba12000
  Bolnički dan jednokrevetna15000
  Bolnički dan apartman18000
  Doplata za MONITORING6000
  Individualna sestrinska nega na zahtev pacijenta ili lekara7000
  Prisustvo pratnje tokom noći6000